Prinsjesdagviering
20 september 2016

In alle tijden en ook in onze tijd levert migratie spanningen en discussies op. In de hitte van het debat over vluchtelingen dreigen fundamentele waarden als medemenselijkheid, menselijke waardigheid en barmhartigheid ten onder te gaan. Het is dan verrassend en bemoedigend tegelijkertijd te merken dat er in alle religieuze en levensbeschouwelijke tradities aanwijzingen, verhalen, geboden en liederen zijn, die ons eraan herinneren dat wij mensen allemáál te gast zijn in de wereld. Tegen de menselijke neiging om vreemden als bedreigend te zien wordt in de overleveringen voortdurend gewaarschuwd; er zijn warme pleidooien om anderen te behandelen zoals jezelf behandeld zou willen worden. Die religieuze en levensbeschouwelijke rijkdom kan ons ook nu helpen om een koel hoofd en een warm hart te houden.
De Prinsjesdagviering van 2016 wil precies déze rijkdom onder de aandacht brengen van bewindslieden en leden van de Staten-Generaal en van alle burgers van dit land, of ze hier geboren en getogen zijn, of pas later in hun leven terechtgekomen zijn.

De titel van editie van 2016 luidt: Te gast in de wereld.

Meegewerkt wordt door joden, moslims, humanisten, christenen, bahaï's, hindoes, boeddhisten, soefi's, sikhs, Brahma Kumaris en anderen. Het hoofdreferaat is dit jaar van rabbijn Awraham Soetendorp.
De Prinsjesdagviering is de grootste interreligieuze bijeenkomst van ons land.

Dinsdag 20 september 2016, 10.30 uur stipt, Grote Kerk Den Haag. Kerk open vanaf 10.00 uur.