ANBI

Postadres: Postbus 371, 2501 CJ Den Haag

Bestuursvorm: De Stichting Prinsjesdagviering is een interreligieuze stichting met een bestuur van zeven leden.

De doelstelling/visie van de Stichting staat in artikel 2 van de statuten.

Het laatste jaarverslag van de Stichting vindt u hier.

Beloningsbeleid: De stichting draait voor 100% op vrijwilligers, die voor hun werk geen vergoeding krijgen.

De laatste jaarrekening vindt u hier, de laatste begroting hier.