Over Prinsjesdagviering

Omdat er in de loop van de jaren steeds meer mensen in Nederland kwamen wonen die een andere religie aanhangen dan het christendom of die leven vanuit niet-religieuze levensbeschouwingen, besloten de kerken in 2000 de bijeenkomst een breder draagvlak te geven. Er werd contact gezocht met de Haagse Raad voor Levensbeschouwingen en Religies (HRLR). Hierin werken o.a. hindoes, boeddhisten, joden, christenen, moslims, baháí en humanisten samen. Dat leidde tot de eerste interreligieuze en interlevensbeschouwelijke Prinsjesdagviering in het jaar 2000. Vanaf 2004 zijn ook landelijke religieuze en humanistische organisaties actief betrokken. De vieringen worden voorbereid door vrijwilligers uit de verschillende religies en levensbeschouwelijke stromingen. 

 

Bestuur

Ad van der Helm (voorzitter)
Marianne van Praag (secretaris)
Peter Verburg (penningmeester)
Alper Alasag
Mohamed Benabbou
Hanne Bikker
Myra Koomen

Urmila Sewnath
Jacco van de Velden
Hanne Bikker (ambtelijk secretaris)

Leden Communicatie Werkgroep (CW)

Myra Koomen (voorzitter)
Alper Alasag

Guido de Bruin

 

Leden Inhoudelijke Commissie (ICP)

Hanne Bikker (voorzitter)
Karin Kalpoe (secretaris)
Selma Ablak
Carolien Balt
Mohamed Benabbou
Guido de Bruin
Mona Carels
Myra Koomen
Bert Jan Lietaert Peerbolte
Marianne van Praag

Urmila Sewnath
Theodorus Singh
Marianne Tan Weenink
Surindre Tewari

Overig

De organisatie kent tevens een financiële commissie (voorzitter: Peter Verburg) en een protocollaire commissie (voorzitter: Jacco van de Velden)

 

Privacyverklaring

De Stichting Prinsjesdagviering verwerkt op zeer beperkte schaal persoonsgegevens. Het beleid omtrent de verwerking hiervan vindt u in onze privacyverklaring.