Over Prinsjesdagviering

Bijdragen

Deze Prinsjesdagviering en het werk van de Stichting worden mede mogelijk gemaakt door ruimhartige financiële bijdragen van:

 • Gemeente Den Haag
 • Liberaal Joodse Gemeente Amsterdam, Rachel Reedijk Fonds, ter nagedachtenis van Rachel Reedijk, pionier op het gebied van de Interreligieuze Dialoog
 • Haëlla Stichting
 • Verus, Vereniging voor katholiek en christelijk onderwijs
 • Stichting Verschaffen Woningen aan Minvermogenden
 • Kerk en Wereld
 • Humanistisch Verbond
 • Hermanus Fonds
 • Theresia Fonds
 • Stichting Poldervelden
 • Rooms Katholiek Wees- en Oudeliedenhuis
 • Stichting Divina Commedia in Azione

  . . . en veel particulieren.

We zijn hen zeer erkentelijk!

Bestuur

Ad van der Helm (voorzitter)
Marianne van Praag (secretaris)
Peter Verburg (penningmeester)
Hanne Bikker (bestuursadviseur)

Alper Alasag
Mohamed Benabbou
Myra Koomen
Urmila Sewnath
Jacco van de Velden

Leden Communicatie Werkgroep (CW)

Myra Koomen (voorzitter)
Alper Alasag

Guido de Bruin

 

Leden Inhoudelijke Commissie (ICP)

Hanne Bikker (voorzitter)
Bert Jan Lietaert Peerbolte (secretaris)

Karin Kalpoe
Selma Ablak
Carolien Balt
Mohamed Benabbou
Guido de Bruin
Mona Carels
Myra Koomen
Marianne van Praag

Urmila Sewnath
Theodorus Singh
Marianne Tan Weenink
Surindre Tewari

Imre Vellinga

Overig

De organisatie kent tevens een financiële commissie (voorzitter: Peter Verburg) en een protocollaire commissie (voorzitter: Jacco van de Velden)

 

Privacyverklaring

De Stichting Prinsjesdagviering verwerkt op zeer beperkte schaal persoonsgegevens. Het beleid omtrent de verwerking hiervan vindt u in onze privacyverklaring.